UPstream 10_2019 PL EN

Częstomarzymy o zmianach, nowychwyzwaniach oraz rozwoju. Na samą myśl o nich odczuwamy ekscytację mieszającą się z oczekiwaniemna „nieznane”. Owo „nie- znane” bardzo szybko przyjęło dla nas postać nowych, cennych doświadczeń, którymi chcemy się z Wami po- dzielić. Na łamach najnowszego numeru magazynu UPstream opowiemy Wam o wyzwaniach, z którymi zmierzyliśmy się w ostatnim czasie. Kusch+Co – nowamarkaw rodzinie Grupy Nowy Styl. Inspirująca historia firmy, klasyczne i nowatorskie pro- dukty, rozwiązania dla terminali lotniczych, morskich oraz sektora healthcare. Synergia wspólnych działań, wiedzy i możliwości w projektach naszych partnerów jest dla nas wyjątkowym doświadczeniem. Sztokholm: Targi mebli i oświetlenia – przestrzeń, w której po raz pierwszy zaprezentowaliśmy nasze roz- wiązania, w tym nowości produktowe, odpowiadające na potrzeby wymagającego rynku skandynawskiego. Setki spotkań i okazji do wymiany wiedzy oraz opinii, to mocny impuls do tworzenia z Wami wyjątkowych miejsc pracy. Kraków, Jasnogórska 9 – adres, pod którym może- my spotkać się wnaszymnowymbiurze. Z roli eksperta, weszliśmy w „buty” i problemy naszych klientów. Jakie są tego efekty i doświadczenia? Sami zobaczcie. Mamy nadzieję, że na kolejnych kilkudziesięciu stro- nach znajdziecie szereg ciekawych inspiracji. Zachę- cam do lektury. We like to dreamof change, newchallenges and growth. The very thought of them evokes excitement mixedwith expectation of the ‘unknown.’ For us, that ‘unknown’ has quickly taken the form of new, valuable experiences we would like to share with you. In this latest issue of UPstream, we are going to tell you about some challeng- es we faced recently. Kusch+Co – a newbrand in the Nowy Styl Group family. The company’s inspiring history, classic and innovative products, solutions for airport and sea terminals as well as the healthcare sector. The synergy of joint activities, knowledge and potential in the projects of our partners is a unique experience for us. Stockholm: Furniture and lighting fair – a space in whichwe exhibited our solutions responding to the needs of the demanding Scandinavian market, including new products, for the first time. The hundreds of meetings and opportunities to exchange knowledge and opinions gave us a strong impulse to create unique workplaces hand in hand with you. Kraków, Jasnogórska 9 – this is the address of our newofficewherewe are going tomeet with you. We have switched the perspective from that of an expert to that of our customers, with all their problems. What is the outcome and experience from that? See for yourselves. We hope that youwill find a lot of interesting inspiration on the following pages. Enjoy the read. Nieznane, nowe, Unknown, new, inspirujące inspiring Przemysław Różowicz Dyrektor Działu Zarządzania Brandami, PR i CSR w Grupie Nowy Styl Przemysław Różowicz Brand Management, PR & CSR Director at the Nowy Styl Group

RkJQdWJsaXNoZXIy NjYyNzM2