UPstream 12

Fresh looks, utmost comfort, ergonomic design and environment- friendly composition – you will find all this in a single chair! Souly was designed by Oscar Buffon and created for those who appreciate mo- dernity and sustainability. The production process has been organised so as to minimise the use of rawmaterials and reduce the carbon foot- print. When you decide to change the workspace arrangement, you can easily adjust the appearance of Souly by replacing the seat cush- ion, adding a headrest or lower back support. This product is easy to assemble and will stay with you for years. Souly is an embodiment of the less-waste philosophy! It’s made with components that can be easily separated, segregated and dis- posed of. The MV mesh backrest is 80% recycled polyester. If the seat cushion is worn or damaged, you can easily replace it without having to choose a whole new chair. Plus, Souly comes in a compact-sized packaging and as such can be sent by courier, with reduced amount of plastic. Świeży wygląd, wysoki komfort, ergonomia, aspekt eko- logiczny – i to wszystko w jednym krześle! Souly zosta- ło stworzone dla tych, którzy cenią sobie nowoczesność i dbałość o środowisko. Jego proces produkcji został za- planowany tak, by zminimalizować zużycie surowców i ślad węglowy. W przypadku zmiany aranżacji, można łatwo odświeżyć jego wygląd, wymieniając poduszkę siedziska, dodając zagłówek czy podparcie lędźwi. To łatwy w mon- tażu produkt, który służy przez lata. Souly to produkt uosabiający podejście less-waste! Krzesło powstało z komponentów, które są łatwe do od- separowania, segregacji i utylizacji. Siatka MV na oparciu wykonana jest w 80% z poliestru z recyklingu. W przy- padku zużycia lub zniszczenia, poduszkę siedziska łatwo można zastąpić nową, bez konieczności wymiany całego krzesła. Dodatkowo Souly jest pakowane w kompaktowy sposób, który umożliwia wysyłkę kurierem, z użyciem mi- nimalnej ilości plastiku. Oscar Buffon DESIGN BY  PROJEKT Souly See modern, touch eco Design Souly łączy opływową, ale dobrze zdefiniowaną geometrię z dużą dbałością o ekologiczny aspekt produktu. Takie podejście pozwoliło zoptymalizować koszty, co oznacza, że wysokiej jakości, świetnie wyglądające i w pełni ergonomiczne krzesło stało się dostępne dla szerokiego grona klientów. Design of Souly connects fluid but well-defined geometry with great attention to the environmental aspect of the product. Such approach let optimise costs and eventually made a high quality, eye-catching, fully-ergonomic chair available to a wide range of customers. 132 PRODUCTS PRODUKTY

RkJQdWJsaXNoZXIy NjYyNzM2